14:00 2:0
(1-0) CHURKO VYACHESLAV 3'
(1-0) CHURKO VYACHESLAV 3'
(2-0) TOTOVYTSKYI ANDRIY 61'
(2-0) TOTOVYTSKYI ANDRIY 61'
YELLOW CARD 45' YAVORSKYI SERHIY
YELLOW CARD 45' YAVORSKYI SERHIY
YELLOW CARD 49' DAWA TCHAKONTE JOYSKIM
YELLOW CARD 49' DAWA TCHAKONTE JOYSKIM
YELLOW CARD 85' TYSCHENKO IHOR
YELLOW CARD 85' TYSCHENKO IHOR
YELLOW CARD 87' DEMIRI BESIR
YELLOW CARD 87' DEMIRI BESIR
YELLOW CARD 82' ZAPADNYA ARTUR
YELLOW CARD 82' ZAPADNYA ARTUR